Kush Jemi

NE JEMI CTA GROUPS

Në bashkëpunim me partnerë lokalë dhe ndërkombëtarë merremi me sherbimin e marketingut, ne sektorin e telekomunikacionit me seli ne Shqiperi. Profesionalizmi i bashkëpunëtorëve tanë dhe standartet e shërbimit që u ofrojmë kllientëve tanë ndërkombëtarë kanë qenë në themel të rritjes së shpejtë dhe të qendrueshme të shoqërisë sonë. Aseti ynë më i çmuar janë bashkëpunëtorët tanë: manaxherë dhe më shumë se 250 punonjës të përgatitur dhe të motivuar.

Politikat e Privatesise

Duke perdorur portalin dhe/ose duke duke dhene miratimin per rregjistrimin, subjektet e te dhenave japin pelqimin per procesimin e metejshem te tyre si dhe garantojne qe te dhenat personale te plotesuara jane te sakta, te verteta dhe te perditesuara. Per me teper, subjekti i te dhenave personale eshte pergjegjes per perditesimin e te dhenave te rregjistruara per te siguruar qe informacioni eshte perditesuar vazhdimisht dhe ne menyre te plote.

Faqja Zyrtare mund te permbaje lidhje te ndonje faqeje tjeter internet, apo qe te ridrejton ne faqe tjeter interneti. CTA GROUPS   nuk mban pergjegjesi per permbajtjen e ketyre faqeve dhe ju keshillon qe te lexoni deklaratat /politikat perkatese te privatesise per keto faqe.

 

CTA GROUPS   rezervon te drejten qe te ndryshoje apo modifikoje kete politike ne çdo kohe, ne zbatim te ndryshimeve te mundshme te legjislacionit ne fushen e mbrojtjes se te dhenave personale dhe privatesise.

Duke u njohur me permbajtjen e kesaj rubrike, subjektet e te dhenave kane pranuar kushtet dhe termat ne lidhje me politikat e privatesise te Shoqerise CTA GROUPS .

 

Ne kete dokument pershkruhen mjetet dhe menyrat e administrimit te kesaj faqe interneti ne lidhje me perpunimin e informacionit dhe te dhenave personale te perdoruesve qe vizitojne faqen e internetit te  CTA GROUPS  meposhtem, vjen ne zbatim dhe ne perputhje me parashikimet e Ligjit nr. 9887, date 10/03/2008 “Per mbrojtjen e te dhenave personale” si dhe rregulloreve te brendeshme te  CTA GROUPS  , te detyrueshme per zbatim, per ta bere veprimtarine e CTA GROUPS  ne perputhje me standardet e CTA GROUPS   per mbrojtjen e te dhenave personale te personave qe perdorin sherbimet e bankes te ofruara nepermjet internetit, te arritshme ne faqen e internetit : http://www.CtaGroups.al/ qe eshte edhe adresa zyrtare e internetit.

Ekipi yne

Ne jemi kompani për shërbime dhe me qëllim për të siguruar nivelin e duhur të shërbimit kemi nevoj për një ekip të madh. Prandaj, tërheqim shumë vëmendje në trajnimin dhe zhvillimin profesional të punëtorëve tanë.

Në fillim ishim jo më shumë se 20 vetë.

Sot jemi më shumë se 350 punonjës

CUSTOMER SUPPORT

English

German

Turkish

Italian

Spanish

POZICIONE TE LIRA PUNE

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Phone

 +355 69 708 226

Email

recruit@ctagroups.com

Address

Rr."Jordan Misja",kompleksi USLUGA,seksioni B,Kati 1 Tirane